پل غیر هم سطح
پل غیر هم سطح در میدان باغ زهرا
آینده
1400/08/11
1400/12/03
کار فرما
شرکت امید
اهداف طرح
سرعت در حمل و نقل
زمانبندی طرح
یک سال
موقعیت جغرافیایی
بوشهر میدان باغ زهرا
نحوه سرمایه گذاری
سرمایه گزاری استانی

جزئیات طرح یا پروژه - طرح 2