ساختمان شماره 2
ساختمان شماره 2 شهرداری بندر بوشهر
آینده
1400/12/02
1400/12/03
کار فرما
شرکت بهروز
اهداف طرح
ساخت ساختمان شهرداری
زمانبندی طرح
دو سال شمسی
موقعیت جغرافیایی
بهمنی کوچه اول فرعی دوم
نحوه سرمایه گذاری

50 در صد استانی

50 در صد داخلی

توضیحات
ساختمان شهرداری منطقه 2 یک ساختمان به روز و جدید میباشد

جزئیات طرح یا پروژه - طرح 2

ساختمان شماره 2
معرفی پروژه
ساختمان شهرداری منطقه 2 یک ساختمان به روز و جدید میباشد